เลือกหน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์

ส่วนจัดการต้นน้ำ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี)

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 ส่วนจัดการต้นน้ำ สบอ. 9 ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (คณะกรรมการบริหาร สสอ.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี นายมงกุฎ ขวาของ
วันที่ 15 ธันวาคม 2563ส่วนจัดการต้นน้ำ สบอ. 9ได้จัดประชุมคณะ ...
อ่านต่อ
วันที่ 8 ธันวาคม 2563 ส่วนจัดการต้นน้ำ สบอ.9  จัดประชุมสัญจร ครั้งที่ 1/2564 และประชุมคณะทำงานบริหารโตรงการ สสอ. ฯ ณ หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโพธิ์ โดย หน.หน่วยจัดการต้นน้ำทุกหน่วย หน. ศูนย์แฝกฯ
วันที่ 8 ธันวาคม 2563ส่วนจัดการต้นน้ำ สบอ.9 จัดประชุมสัญจร ค ...
อ่านต่อ
วันที่ 2 ธันวาคม 2563 นายมงกุฎ ขวาของ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน ของหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโตง จังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายธัญชยุด ศรีม่วง
วันที่ 2 ธันวาคม 2563นายมงกุฎ ขวาของ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้ ...
อ่านต่อ
วันที่ 28 ตุลาคม 2563 นายมงกุฎ ขวาของ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ นายธัญชยุด ศรีม่วง หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโตง - ห้วยด่าน พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน ของหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยสวาย - ห้วยหลวง
วันที่ 28 ตุลาคม 2563นายมงกุฎ ขวาของ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้ ...
อ่านต่อ
วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ส่วนจัดการต้นน้ำ สบอ.9 เข้าร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2563 โดยได้บำรุงดูแลต้นไม้ ภายในบริเวณพื้นที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
วันที่ 21 มกราคม 2564 นายมงกุฎ ขวาของ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต ...
อ่านต่อ
🎉รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 🎉 หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโตง-ห้วยด่าน และตัวแทน สสอ.บ้านโนนทอง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ เดินทางเข้ารับรางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดหมู่บ้าน สสอ. ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโตง-ห้วยด่าน และตัวแทน สสอ.บ้านโนนทอง อ ...
อ่านต่อ
วันที่ 18 กันยายน 2563 ส่วนจัดการต้นน้ำ สบอ.9  จัดประชุมสัญจร ครั้งที่ 4/2563 ณ หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโตง - ห้วยด่าน โดย หน.หน่วยจัดการต้นน้ำทุกหน่วย หน. ศูนย์แฝกฯ และเจ้าหน้าที่ส่วนจัดการต้นน้ำเข้าร่วมประชุม
วันที่ 18 กันยาน 2563ส่วนจัดการต้นน้ำ สบอ.9 จัดประชุมสัญจร ค ...
อ่านต่อ
วันที่ 3 กันยายน 2563 หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำ หัวหน้าศูนย์แฝกฯ และเจ้าหน้าที่สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ  ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานของหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยสำราญ อ.บัวเชด จ.สุรินทร์
วันที่ 3 กันยายน 2563หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำ หัวหน้าศูนย์แฝ ...
อ่านต่อ

ระบบสารสนเทศ องค์กร

บริการสารสนเทศสำหรับให้บริการประชาชน และเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

จองที่พักอุทยานแห่งชาติ

ห้องแสดงภาพ

วารสาร

กฎหมาย

พื้นที่อนุรักษ์

วารสาร

เรื่องร้องเรียน

วารสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์วิดีโอ

การศึกษาปริมาณน้ำท่าวังอีแร้ง

สสอ.บ้านโนนทอง ต.โคกตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ สสอ.ดีเด่น
ประจำปี พ.ศ. 2563

สสอ.บ้านคำสมบูรณ์ ต.คอแลน  อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี  สสอ.ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ระดับสำนัก