เลือกหน้า

 

วันที่ 21 กันยายน 2565
นายวุฒิกุล งามปัญญา ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 พื้นที่รับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี) โดยมี นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการป่าไม้) ระดับสูง) ทำหน้าที่ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจราชการฯ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี)