เลือกหน้า

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563ส่วนจัดการต้นน้ำ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณด้านข้างห้องประชุมอาคารศูนย์ปฏิบัติการ สบอ.9