เลือกหน้า

laughing ข่าวประชาสัมพันธ์ laughing

วันที่ 8 เมษายน 2564 นายมงกุฎ ขวาของ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน ของหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโพธิ์ โดยมี นายปรีดา ภาวศิลป์ หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโพธิ์ เป็นผู้นำตรวจ โดยได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์(สสอ.) ของ สสอ.บ้านทุ่งนาเมือง ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี โดยให้คำปรึกษาในการดำเนินกิจกรรมแก่ สสอ.บ้านทุ่งนาเมือง
วันที่ 8 เมษายน 2564 นายมงกุฎ ขวาของ ผู้อำนวยการส่ ...
อ่านต่อ
วันที่ 17 มีนาคม 2564 นายมงกุฎ ขวาของ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ
วันที่ 17 มีนาคม 2564 นายมงกุฎ ขวาของ ผู้อำนวยการส ...
อ่านต่อ
วันที่ 10 มีนาคม 2564 นายมงกุฎ ขวาของ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ  พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน ของหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยสวาย-ห้วยหลวง
วันที่ 10 มีนาคม 2564 นายมงกุฎ ขวาของ ผู้อำนวยการส ...
อ่านต่อ
วันที่ 3 มีนาคม 2564 นายมงกุฎ ขวาของ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน
วันที่ 3 มีนาคม 2564 นายมงกุฎ ขวาของ ผู้อำนวยการส่ ...
อ่านต่อ
วันที่ 5 มีนาคม 2564 ส่วนจัดการต้นน้ำ สบอ.9  จัดประชุมสัญจร ครั้งที่ 2/2564 และประชุมคณะทำงานบริหารโครงการ สสอ.ฯ ณ หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโดน
วันที่ 5 มีนาคม 2564ส่วนจัดการต้นน้ำ สบอ.9 จัดประช ...
อ่านต่อ
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นายมงกุฎ  ขวาของ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการสำรวจการครอบครองที่ดิน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)  ในเขตป่าอนุรักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2564
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564นายมงกุฎ ขวาของ ผู้อำนวยก ...
อ่านต่อ
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ส่วนจัดการต้นน้ำ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ส่วนจัดการต้นน้ำ สำนักบริ ...
อ่านต่อ
วันที่ 26 มกราคม 2564 ส่วนจัดการต้นน้ำ สบอ. 9 ได้จัดประชุมคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกโครงการประกวดหมู่บ้าน
วันที่ 26 มกราคม 2564 ส่วนจัดการต้นน้ำ สบอ. 9 ได้จ ...
อ่านต่อ