เลือกหน้า
วันที่ 5 สิงหาคม 2564
นายมงกุฎ ขวาของ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ
พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน ของหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโพธิ์ โดยมี นายปรีดา ภาวศิลป์ หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโพธิ์ เป็นผู้นำตรวจ ดังนี้
– ตรวจติดตามการเพาะชำกล้าไม้ ซึ่งมีการแจกจ่ายกล้าไม้บางส่วนแจกจ่ายให้กับโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าเฉลิมพระเกียรติ และบางส่วนแจกจ่ายให้ชุมชนใกล้เคียง
– บำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระพันปีหลวง
– สำรวจต้นกล้าฟ้าทลายโจรที่มีในพื้นที่หน่วย และให้คำแนะนำหน่วยในการเก็บเมล็ดและเพาะต้นกล้าฟ้าทลายโจรเพื่อแจกจ่ายหน่วยงานและประชาชนที่สนใจต่อไป
– ดูปริมาณและการไหลของน้ำท่าในลำน้ำโขง