เลือกหน้า
วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 นายปรีดา ภาวศิลป์ รักษาการผู้อำนวยการส่วน/หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโพธิ์  นำเจ้าหน้าที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ลงพื้นที่ บ้านผาชัน หมู่ที่ 7 ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร  จ.อุบลราชธานี

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 นายปรีดา ภาวศิลป์ รักษาการผู้อำนวยการส่วน/หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโพธิ์ นำเจ้าหน้าที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ลงพื้นที่ บ้านผาชัน หมู่ที่ 7 ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563นายปรีดา ภาวศิลป์ รักษาการผู้อำนวยการส่วน/หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโพธิ์ นางสาวสุธิดา บุตรภักดิ์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมฯ นายประมวล รัตนวัน หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยสำราญ นำเจ้าหน้าที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ลงพื้นที่ บ้านผาชัน...
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 นายปรีดา ภาวศิลป์ หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโพธิ์  นางสาวลักขณา ราชิวงศ์ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานของหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโพธิ์

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 นายปรีดา ภาวศิลป์ หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโพธิ์ นางสาวลักขณา ราชิวงศ์ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานของหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโพธิ์

วันที่ 30 มิถุนายน 2563นายปรีดา ภาวศิลป์ หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโพธิ์ นางสาวลักขณา ราชิวงศ์ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานของหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโพธิ์ ดังนี้- ร่วมปลูกต้นไม้ กิจกรรมปลูกเสริมป่า จำนวน 10 ไร่ ณ...
วันที่ 17 มิถุนายน 2563 ส่วนจัดการต้นน้ำ  สบอ.9  ต้อนรับคณะกรรมการตัดสินรางวัลโครงการประกวดหมู่บ้าน สสอ.ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยลงพื้นที่ให้คะแนน สสอ.บ้านโนนทอง

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 ส่วนจัดการต้นน้ำ สบอ.9 ต้อนรับคณะกรรมการตัดสินรางวัลโครงการประกวดหมู่บ้าน สสอ.ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยลงพื้นที่ให้คะแนน สสอ.บ้านโนนทอง

วันที่ 17 มิถุนายน 2563ส่วนจัดการต้นน้ำ สบอ.9 ต้อนรับคณะกรรมการตัดสินรางวัลโครงการประกวดหมู่บ้าน สสอ.ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยลงพื้นที่ให้คะแนน สสอ.บ้านโนนทอง หมู่ที่ 7 ต.โคกตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ นำทีมโดย นายประเดิมชัย แสงคู่วงษ์ ที่ปรึกษา กรม อส....
วันนี้ (วันที่ 10 มิถุนายน 2563) นายมงกุฎ ขวาของ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ หัวหน้าคณะทำงานสำรวจการครอบครองที่ดิน ระดับพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ยอดโดม

วันนี้ (วันที่ 10 มิถุนายน 2563) นายมงกุฎ ขวาของ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ หัวหน้าคณะทำงานสำรวจการครอบครองที่ดิน ระดับพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ยอดโดม

วันนี้ (วันที่ 10 มิถุนายน 2563)นายมงกุฎ ขวาของ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำหัวหน้าคณะทำงานสำรวจการครอบครองที่ดิน ระดับพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ยอดโดม จังหวัดอุบลราชธานีได้เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 3/2563 พื้นที่ตำบลโซง ตำบลสีวิเชียร...
วันที่ 10 มิถุนายน 2563 นายกิติชน  โกพลรัตน์ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน นางสาวลักขณา  ราชิวงศ์ พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโตง – ห้วยด่าน

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 นายกิติชน โกพลรัตน์ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน นางสาวลักขณา ราชิวงศ์ พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโตง – ห้วยด่าน

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 นายกิติชน โกพลรัตน์ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน นางสาวลักขณา ราชิวงศ์ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโตง – ห้วยด่าน ท้องที่ อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ดังนี้ –...