เลือกหน้า
เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “จิตอาสา” ตามโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า

เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “จิตอาสา” ตามโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า

วันที่ 22 เมษายน 2567 นายวุฒิกุล งามปัญญา ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ พร้อมด้วย หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโตง-ห้วยด่าน หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยสำราญ หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำสวาย-ห้วยหลวง เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “จิตอาสา”...
ส่วนจัดการต้นน้ำ สบอ.9   ร่วมประเพณีสงกรานต์ ร้อง เล่น เต้น สาด สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี

ส่วนจัดการต้นน้ำ สบอ.9 ร่วมประเพณีสงกรานต์ ร้อง เล่น เต้น สาด สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี

ส่วนจัดการต้นน้ำ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี) ร่วมประเพณีสงกรานต์ ร้อง เล่น เต้น สาด สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี    ...
เข้าร่วมกิจกรรม พิธีทำบุญตักบาตร เจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เข้าร่วมกิจกรรม พิธีทำบุญตักบาตร เจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 2 เมษายน 2567นายวุฒิกุล งามปัญญา ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ นายสมโภชน์ เที่ยงจิตต์ ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ นางพัณณิตา รัตนวัน นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ และนางสาวสุธิดา บุตรภักดิ์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมกิจกรรม...

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 นายวุฒิคุณ งามปัญญา ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 เป็นประธานเปิดกิจกรรมร่วมกิจกรรมการสาธิตใช้เครื่องมืออากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle: UAV) หรือการใช้โดรน (Drone) ณ...

วันที่ 23 มิถุนายน 2566 นายวุฒิกุล งามปัญญา ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำตรวจติดตามผลการปฎิบัติงานหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยสวาย-ห้วยหลวง โดยมีนางสาวสุธิดา บุตรภักดิ์ ทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยฯ เป็นผู้นำตรวจ ดังนี้ 1. กิจกรรมปลูกป่าหวาย จำนวน 200 ไร่ 2. ฝายต้นน้ำแบบถาวร ขนาด 5...

วันที่ 13 มิถุนายน 2566 นายวุฒิกุล งามปัญญา ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโตง – ห้วยด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ โดยมี นางสาววรรณธิภา จันทร์กลม หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโตง – ห้วยด่าน เป็นผู้นำตรวจ ดังนี้ 1....

วันที่ 12 มิถุนายน 2566 นายวุฒิกุล งามปัญญา ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำมูล ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูน ปริสุทโธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา...

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 นายวุฒิกุล งามปัญญา ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ และนายปรีดา ภาวศิลป์ ห้วหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโพธิ์ เข้าร่วมการประชุมการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์แบบบูรณาการเชิงพื้นที่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ...

วันที่ 5 มิถุนายน 2566นายวุฒิกุล งามปัญญา ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยสวาย – ห้วยหลวง หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยสำราญ ศูนย์สาธิตการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกด้านป่าไม้ที่ 3 จังหวัดสุรินทร์...

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566นายวุฒิกุล งามปัญญา ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครั้งที่ 2/2566 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting ) ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 9...
นายวุฒิกุล งามปัญญา ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ และเจ้าหน้าที่ส่วนจัดการต้นน้ำ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานของหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโพธิ์

นายวุฒิกุล งามปัญญา ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ และเจ้าหน้าที่ส่วนจัดการต้นน้ำ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานของหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโพธิ์

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 นายวุฒิกุล งามปัญญา ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ และเจ้าหน้าที่ส่วนจัดการต้นน้ำ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานของหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโพธิ์ โดยมีนายปรีดา ภาวศิลป์ หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโพธิ์ เป็นผู้นำตรวจ ดังนี้ 1....
นายวุฒิกุล งามปัญญา ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำเข้าร่วมการประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี (8 หน่วยงาน)

นายวุฒิกุล งามปัญญา ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำเข้าร่วมการประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี (8 หน่วยงาน)

วันที่ 24 เมษายน 2566นายวุฒิกุล งามปัญญา ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำเข้าร่วมการประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี (8 หน่วยงาน)...
นายวุฒิกุล งามปัญญา ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำและนางสาวสุธิดา บุตรภักดิ์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 2 ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 9 (อุบลราชธานี)

นายวุฒิกุล งามปัญญา ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำและนางสาวสุธิดา บุตรภักดิ์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 2 ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 9 (อุบลราชธานี)

วันที่ 19 เมษายน 2566นายวุฒิกุล งามปัญญา ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำและนางสาวสุธิดา บุตรภักดิ์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 2...
ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด (Big cleaning day) บริเวณหน้าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) และบริเวณพื้นที่ส่วนจัดการต้นน้ำ ที่รับผิดชอบ

ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด (Big cleaning day) บริเวณหน้าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) และบริเวณพื้นที่ส่วนจัดการต้นน้ำ ที่รับผิดชอบ

วันที่ 5 เมษายน 2566 ส่วนจัดการต้นน้ำ สบอ.9เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาด (Big cleaning day) บริเวณหน้าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) และบริเวณพื้นที่ส่วนจัดการต้นน้ำ ที่รับผิดชอบ...
นายครรชิต ศรีนพวรรณ ผู้อำนวยการสำนักบที่อนุรักษ์ที่ 9 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยเสียดจะเอิง

นายครรชิต ศรีนพวรรณ ผู้อำนวยการสำนักบที่อนุรักษ์ที่ 9 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยเสียดจะเอิง

วันที่ 29 มีนาคม 2566นายครรชิต ศรีนพวรรณ ผู้อำนวยการสำนักบที่อนุรักษ์ที่ 9พร้อมด้วย นายวุฒิกุล งามปัญญาผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยเสียดจะเอิง และมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน โดยมี CEO เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน –...
เข้าร่วมกิจกรรม “วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)

เข้าร่วมกิจกรรม “วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566นายวุฒิกุล งามปัญญา ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ และนายชำนาญ สุขวิลัย หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโดน พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนจัดการต้นน้ำเข้าร่วมกิจกรรม “วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566...
วันที่ 22,23 กุมภาพันธ์ 2566 นายวุฒิกุล งามปัญญา  ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนจัดการต้นน้ำ  1. ลงพื้นที่ตรวจติดตาม การดำเนินงานของหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยสวาย-ห้วยหลวง โดยมี นางสาวสุธิดา บุตรภักดิ์ หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยสวาย-ห้วยหลวง เป็นผู้นำตรวจ ดังนี้  – ติดตามกิจกรรมฝายต้นน้ำแบบคอกหมู  – ติดตามกิจกรรมแนวกันไฟ  – ตรวจติดตามเรือนเพาะชำกล้าไม้ กล้าไม้ใหญ่ และกล้าหวาย 2. ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำแนวกันไฟป่า ณ บริเวณป่าชุมชนด้านหลังโรงเรียนบ้านแซร์สะโบว์ หมู่ที่ 6 ตำบลดงรัก อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 22,23 กุมภาพันธ์ 2566 นายวุฒิกุล งามปัญญา ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนจัดการต้นน้ำ 1. ลงพื้นที่ตรวจติดตาม การดำเนินงานของหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยสวาย-ห้วยหลวง โดยมี นางสาวสุธิดา บุตรภักดิ์ หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยสวาย-ห้วยหลวง เป็นผู้นำตรวจ ดังนี้ – ติดตามกิจกรรมฝายต้นน้ำแบบคอกหมู – ติดตามกิจกรรมแนวกันไฟ – ตรวจติดตามเรือนเพาะชำกล้าไม้ กล้าไม้ใหญ่ และกล้าหวาย 2. ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำแนวกันไฟป่า ณ บริเวณป่าชุมชนด้านหลังโรงเรียนบ้านแซร์สะโบว์ หมู่ที่ 6 ตำบลดงรัก อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 22,23 กุมภาพันธ์ 2566 นายวุฒิกุล งามปัญญา ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนจัดการต้นน้ำ 1. ลงพื้นที่ตรวจติดตาม การดำเนินงานของหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยสวาย-ห้วยหลวง โดยมี นางสาวสุธิดา บุตรภักดิ์ หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยสวาย-ห้วยหลวง เป็นผู้นำตรวจ...
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 เข้าร่วมพิธีเปิดงานเกษตรอีสานใต้ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 เข้าร่วมพิธีเปิดงานเกษตรอีสานใต้ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 นายวุฒิกุล งามปัญญา ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 เข้าร่วมพิธีเปิดงานเกษตรอีสานใต้ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)...
วันที่ 27 มกราคม 2565 นายวุฒิกุล งามปัญญา  ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนจัดการต้นน้ำ

วันที่ 27 มกราคม 2565 นายวุฒิกุล งามปัญญา ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนจัดการต้นน้ำ

วันที่ 27 มกราคม 2565 นายวุฒิกุล งามปัญญา ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนจัดการต้นน้ำ 1. ลงพื้นที่ตรวจติดตาม การดำเนินงานของศูนย์สาธิตการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกด้านป่าไม้ที่ 3 จังหวัดสุรินทร์ โดยมี นางสาวเยาวพา บัวงาม หัวหน้าศูนย์แฝกฯ...
วันที่ 9 มกราคม 2566 นายวุฒิกุล งามปัญญา ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ พร้อมหัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำทุกหน่วย เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 9 มกราคม 2566 นายวุฒิกุล งามปัญญา ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ พร้อมหัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำทุกหน่วย เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 9 มกราคม 2566นายวุฒิกุล งามปัญญา ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ พร้อมหัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำทุกหน่วย เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ปฏิบัติการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9...