เลือกหน้า
นายมงกุฎ ขวาของ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการสำรวจการครอบครอง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)

นายมงกุฎ ขวาของ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการสำรวจการครอบครอง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)

นายมงกุฎ ขวาของ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการสำรวจการครอบครอง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ในเขตป่าอนุรักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ในวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร...
วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ส่วนจัดการต้นน้ำ สบอ. 9 จัดประชุมข้าราชการส่วนจัดการต้นน้ำสัญจร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยบังอี่

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ส่วนจัดการต้นน้ำ สบอ. 9 จัดประชุมข้าราชการส่วนจัดการต้นน้ำสัญจร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยบังอี่

นที่ 12 ธันวาคม 2562 ส่วนจัดการต้นน้ำ สบอ. 9 จัดประชุมข้าราชการส่วนจัดการต้นน้ำสัญจร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยบังอี่ อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร โดยมี นายมงกุฎ ขวาของ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ เป็นประธาน หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย...
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นายมงกุฎ ขวาของ ผอ.สตน. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการสำรวจการครอบครองที่ดิน สบอ. 9 ในเขตป่าอนุรักษ์ จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นายมงกุฎ ขวาของ ผอ.สตน. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการสำรวจการครอบครองที่ดิน สบอ. 9 ในเขตป่าอนุรักษ์ จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นายมงกุฎ ขวาของ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการสำรวจการครอบครองที่ดิน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ในเขตป่าอนุรักษ์ จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 1/2562...
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 นายมงกุฎ ขวาของ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ ได้ไปตรวจติดตามการปฏิบัติงานแผนงบประมาณ ณ หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโพธิ์

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 นายมงกุฎ ขวาของ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ ได้ไปตรวจติดตามการปฏิบัติงานแผนงบประมาณ ณ หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโพธิ์

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 นายมงกุฎ ขวาของ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ ได้ไปตรวจติดตามการปฏิบัติงานแผนงบประมาณที่ใช้พลางก่อนที่ได้รับและซักซ้อมเตรียมความพร้อมการปฏิบัติหากแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่จะได้รับ ของหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโพธิ์ อ.นาโพธิ์กลาง...