เลือกหน้า

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นายมงกุฎ ขวาของ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการสำรวจการครอบครองที่ดิน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ในเขตป่าอนุรักษ์ จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 1/2562 ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ บ้านหนองคันนาสามัคคี ม.8 ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ ณ ห้องประชุมสุรินทร์ภักดี ชั้น 3 ศาลากลาง จ.สุรินทร์ โดยมีนายฉลาด ชาญฤทธิเสน ผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 เป็นประธานกรรมการ