เลือกหน้า
เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “จิตอาสา” ตามโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า

เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “จิตอาสา” ตามโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า

วันที่ 22 เมษายน 2567 นายวุฒิกุล งามปัญญา ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ พร้อมด้วย หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโตง-ห้วยด่าน หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยสำราญ หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำสวาย-ห้วยหลวง เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “จิตอาสา”...
ส่วนจัดการต้นน้ำ สบอ.9   ร่วมประเพณีสงกรานต์ ร้อง เล่น เต้น สาด สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี

ส่วนจัดการต้นน้ำ สบอ.9 ร่วมประเพณีสงกรานต์ ร้อง เล่น เต้น สาด สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี

ส่วนจัดการต้นน้ำ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี) ร่วมประเพณีสงกรานต์ ร้อง เล่น เต้น สาด สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี    ...
เข้าร่วมกิจกรรม พิธีทำบุญตักบาตร เจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เข้าร่วมกิจกรรม พิธีทำบุญตักบาตร เจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 2 เมษายน 2567นายวุฒิกุล งามปัญญา ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ นายสมโภชน์ เที่ยงจิตต์ ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ นางพัณณิตา รัตนวัน นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ และนางสาวสุธิดา บุตรภักดิ์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมกิจกรรม...