เลือกหน้า
วันที่ 2 เมษายน 2567นายวุฒิกุล งามปัญญา ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ
นายสมโภชน์ เที่ยงจิตต์ ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
นางพัณณิตา รัตนวัน นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ และนางสาวสุธิดา บุตรภักดิ์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมกิจกรรม พิธีทำบุญตักบาตร เจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ พระวิหารพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง วัดมหาวนาราม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี