เลือกหน้า
นายวุฒิกุล งามปัญญา ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำเข้าร่วมการประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี (8 หน่วยงาน)

นายวุฒิกุล งามปัญญา ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำเข้าร่วมการประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี (8 หน่วยงาน)

วันที่ 24 เมษายน 2566นายวุฒิกุล งามปัญญา ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำเข้าร่วมการประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี (8 หน่วยงาน)...
นายวุฒิกุล งามปัญญา ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำและนางสาวสุธิดา บุตรภักดิ์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 2 ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 9 (อุบลราชธานี)

นายวุฒิกุล งามปัญญา ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำและนางสาวสุธิดา บุตรภักดิ์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 2 ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 9 (อุบลราชธานี)

วันที่ 19 เมษายน 2566นายวุฒิกุล งามปัญญา ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำและนางสาวสุธิดา บุตรภักดิ์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 2...
ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด (Big cleaning day) บริเวณหน้าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) และบริเวณพื้นที่ส่วนจัดการต้นน้ำ ที่รับผิดชอบ

ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด (Big cleaning day) บริเวณหน้าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) และบริเวณพื้นที่ส่วนจัดการต้นน้ำ ที่รับผิดชอบ

วันที่ 5 เมษายน 2566 ส่วนจัดการต้นน้ำ สบอ.9เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาด (Big cleaning day) บริเวณหน้าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) และบริเวณพื้นที่ส่วนจัดการต้นน้ำ ที่รับผิดชอบ...
นายครรชิต ศรีนพวรรณ ผู้อำนวยการสำนักบที่อนุรักษ์ที่ 9 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยเสียดจะเอิง

นายครรชิต ศรีนพวรรณ ผู้อำนวยการสำนักบที่อนุรักษ์ที่ 9 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยเสียดจะเอิง

วันที่ 29 มีนาคม 2566นายครรชิต ศรีนพวรรณ ผู้อำนวยการสำนักบที่อนุรักษ์ที่ 9พร้อมด้วย นายวุฒิกุล งามปัญญาผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยเสียดจะเอิง และมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน โดยมี CEO เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน –...