เลือกหน้า
วันที่ 29 มีนาคม 2566นายครรชิต ศรีนพวรรณ ผู้อำนวยการสำนักบที่อนุรักษ์ที่ 9พร้อมด้วย นายวุฒิกุล งามปัญญาผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยเสียดจะเอิง และมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน โดยมี CEO เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน – ห้วยสำราญ ประกอบด้วย หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน – ห้วยสำราญหัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยเสียดจะเอิง หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโตง – ห้วยด่าน หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยสำราญ หัวหน้าศูนย์สาธิตการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกด้านป่าไม้ที่ 3 จังหวัดสุรินทร์ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าห้วยทับทัน – ห้วยสำราญ และหัวหน้าด่านตรวจสัตว์ป่าช่องจอม จังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมรับฟังนโยบายการปฏิบัติงาน