เลือกหน้า

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 นายวุฒิคุณ งามปัญญา ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 เป็นประธานเปิดกิจกรรมร่วมกิจกรรมการสาธิตใช้เครื่องมืออากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle: UAV) หรือการใช้โดรน (Drone) ณ...

วันที่ 23 มิถุนายน 2566 นายวุฒิกุล งามปัญญา ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำตรวจติดตามผลการปฎิบัติงานหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยสวาย-ห้วยหลวง โดยมีนางสาวสุธิดา บุตรภักดิ์ ทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยฯ เป็นผู้นำตรวจ ดังนี้ 1. กิจกรรมปลูกป่าหวาย จำนวน 200 ไร่ 2. ฝายต้นน้ำแบบถาวร ขนาด 5...

วันที่ 13 มิถุนายน 2566 นายวุฒิกุล งามปัญญา ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโตง – ห้วยด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ โดยมี นางสาววรรณธิภา จันทร์กลม หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโตง – ห้วยด่าน เป็นผู้นำตรวจ ดังนี้ 1....

วันที่ 12 มิถุนายน 2566 นายวุฒิกุล งามปัญญา ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำมูล ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูน ปริสุทโธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา...

วันที่ 9 มิถุนายน 2566นายวุฒิกุล งามปัญญา ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ นายปรีดา ภาวศิลป์ หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโพธิ์ นายชำนาญ สุขวิลัย หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโดน และเจ้าหน้าที่ส่วนจัดการต้นน้ำ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา...