เลือกหน้า
วันที่ 27 มิถุนายน 2566 นายวุฒิคุณ งามปัญญา ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 เป็นประธานเปิดกิจกรรมร่วมกิจกรรมการสาธิตใช้เครื่องมืออากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle: UAV) หรือการใช้โดรน (Drone) ณ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม