เลือกหน้า
วันที่ 13 มิถุนายน 2566 นายวุฒิกุล งามปัญญา ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโตง – ห้วยด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ โดยมี นางสาววรรณธิภา จันทร์กลม หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโตง – ห้วยด่าน เป็นผู้นำตรวจ ดังนี้
1. ตรวจติดตามครุภัณฑ์รถยนต์ รถมอเตอร์ไซร์ของทางราชการที่ชำรุด เพื่อดำเนินการแทงจำหน่าย ให้เป็นปัจจุบัน
2. ติดตามการแจกจ่ายกล้าไม้ พร้อมให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ ที่ดูแลเรือนเพาะชำกล้าไม้
3. มอบนโยบายและให้ขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฎิบัติงาน