เลือกหน้า
วันที่ 12 มิถุนายน 2566 นายวุฒิกุล งามปัญญา ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำมูล ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูน ปริสุทโธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา