เลือกหน้า
วันที่ 9 มิถุนายน 2566นายวุฒิกุล งามปัญญา ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ นายปรีดา ภาวศิลป์ หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโพธิ์ นายชำนาญ สุขวิลัย หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโดน และเจ้าหน้าที่ส่วนจัดการต้นน้ำ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2566 อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร บ้านโศกขามป้อม หมู่ที่ 4 ตำบลภูผาหมอก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นาย สุรศิษฐ์ อินทกรอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดงานในพิธีและมีนายสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภอกันทรลักษณ์ พันเอก บุญเสริม บุญบำรุง ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจที่1 นายธานนท์ โสภิตชา ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ และนายครรชิต ศรีนพวรรณ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9 (อุบลราชธานี)