เลือกหน้า
วันที่ 19 เมษายน 2566นายวุฒิกุล งามปัญญา ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำและนางสาวสุธิดา บุตรภักดิ์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 2 ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 9 (อุบลราชธานี) ของผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (นางภูสิน เกตานนท์) ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 9 (อุบลราชธานี)