เลือกหน้า
วันที่ 8 มิถุนายน 2566 นายวุฒิกุล งามปัญญา ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ และนายปรีดา ภาวศิลป์ ห้วหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโพธิ์ เข้าร่วมการประชุมการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์แบบบูรณาการเชิงพื้นที่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 9 (อุบลราชธานี)