เลือกหน้า
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566นายวุฒิกุล งามปัญญา ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ และนายชำนาญ สุขวิลัย หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโดน พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนจัดการต้นน้ำเข้าร่วมกิจกรรม “วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ร่วมกับหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโพธิ์ นำโดยนายปรีดา ภาวศิลป์ หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโพธิ์ จัดนิทรรศการ ณ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม บ้านหนองผือน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี