เลือกหน้า
วันที่ 23 พฤษภาคม 2566นายวุฒิกุล งามปัญญา ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครั้งที่ 2/2566 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting ) ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 9 (อุบลราชธานี)