เลือกหน้า

วันที่ 30 มิถุนายน 2563นายปรีดา ภาวศิลป์ หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโพธิ์ นางสาวลักขณา ราชิวงศ์ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานของหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโพธิ์ ดังนี้- ร่วมปลูกต้นไม้ กิจกรรมปลูกเสริมป่า จำนวน 10 ไร่ ณ ที่สาธารณประโยชน์ บ้านทุ่งนาเมือง ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี โดยมี สสอ.บ้านทุ่งนาเมือง หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโพธิ์ อบต.นาโพธิ์กลาง อุทยานแห่งชาติผาแต้ม สถานีควบคุมไฟป่าผาแต้ม เข้าร่วม- ตรวจเยี่ยมแหล่งกักเก็บน้ำของ สสอ.บ้านทุ่งนาเมือง- แจกจ่ายกล้าไม้ ให้กับหน่วยงานราชการ และชุมชนที่มาขอรับกล้าไม้