เลือกหน้า

วันที่ 17 มิถุนายน 2563ส่วนจัดการต้นน้ำ สบอ.9 ต้อนรับคณะกรรมการตัดสินรางวัลโครงการประกวดหมู่บ้าน สสอ.ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยลงพื้นที่ให้คะแนน สสอ.บ้านโนนทอง หมู่ที่ 7 ต.โคกตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ นำทีมโดย นายประเดิมชัย แสงคู่วงษ์ ที่ปรึกษา กรม อส. (อดีต ชช. ด้านการอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ) ประธานกรรมการ พร้อมคณะ โดยชุมชนได้นำเสนอผลการดำเนินกิจกรรม สสอ.บ้านโนนทอง ดังนี้ – ชุมชนนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรม สสอ. ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2562 – ตรวจเยี่ยมเรือนเพาะชำกล้าไม้ของชุมชนบ้านโนนทอง – ตรวจเยี่ยมแปลงปลูกป่าชุมชน สสอ.บ้านโนนทอง – เยี่ยมชมบ้านของสมาชิก สสอ.ที่นำเอาไม้ป่ากินได้และพืชสมุนไพรที่นำมาปลูกไว้ที่บ้าน ตามแนวคิด “ ยกป่ามาไว้ที่บ้าน “ – และคณะกรรมการตรวจฯ ได้ร่วมปลูกต้นไม้ บริเวณป่าชุมชนบ้านโนนทอง