เลือกหน้า

วันที่ 6 สิงหาคม 2563นายกิติชน โกพลรัตน์ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงานพร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานของหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโตง – ห้วยด่าน ดังนี้ – ร่วมปลูกต้นไม้ กิจกรรมปลูกป่า จำนวน 10 ไร่ ณ พื้นที่ป่าชุมชนบ้านโคกพยุง ต.แนงมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ โดยมี สสอ.บ้านโคกพยุง สถานีตำรวจภูธรตำรวจแนงมุด กองพันทหารม้าที่ 22 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สร.3 โรงเรียนแนงมุดวิทยา โรงเรียนประชาสามัคคี ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลแนงมุด อบต.แนงมุด วัดโคกพยุงเข้าร่วม – ตรวจเยี่ยมเรือนเพาะชำกล้าไม้