เลือกหน้า

วันที่ 20 มีนาคม 2563 นายมงกุฎ ขวาของ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำพร้อมคณะ ได้ออกตรวจติดตามการดำเนินงานและให้คำชี้แนะแนวทางการดำเนินงานโครงการ สสอ.บ้านทุ่งนาเมือง ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ในพื้นที่ดำเนินงานของหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโพธิ์​ ท้องที่ต.นาโพธิ์​กลาง​ อ.โขงเจียม​ จ.อุบลราชธานี​ พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการระบาดของไวรัสโควิด-19 แนวทางการป้องกันโรค เพื่อความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตแก่สมาชิก สสอ.​ รวมทั้งชี้แนะแนวทางการจัดการขยะในชุมชนโดยการสร้างจิตสำนึกร่วมกันของกลุ่มสมาชิก​เพื่อรักษา​สิ่งแวดล้อมที่ดีในชุมชน และได้ออกไปให้คำแนะนำกับเจ้าหน้าที่หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโพธิ์​เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติ​งานตามแผนงานประจำ​ปีงบประมาณ​ พ.ศ.2563​ ได้ชี้แนะแนวทางการจัดการขยะ รณรงค์ลดการใช้พลาสติก ให้คำแนะนำในการป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด19​ เพื่อความปลอดภัยต่อเจ้าหน้าที่​ ครอบครัวและบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายปรีดา ภาวศิลป์ หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโพธิ์ เป็นผู้นำตรวจ