เลือกหน้า
วันที่ 28 กันยายน 2564
นายมงกุฎ ขวาของ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ
พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนจัดการต้นน้ำ เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ เนื่องใน”วันพระราชทานธงชาติไทย”
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6​ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย