เลือกหน้า

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564
ส่วนจัดการต้นน้ำ
ร่วมกับส่วนอำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ได้ร่วมกิจกรรมโครงการ
“ หิ้วปิ่นโตไปจังหัน ฟังเทศน์วันพระ “
โดยได้ทำบุญถวายภัตตาหารเช้าและเครื่องไทยทานแก่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดป่านานาชาติ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี