เลือกหน้า

วันที่ 14 สิงหาคม 2563นายกิติชน โกพลรัตน์ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน พร้อมคณะ ร่วมปลูกต้นไม้ กิจกรรมปลูกเสริมป่า ของ สสอ.บ้านสันติสุข ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ จำนวน 10 ไร่ ณ พื้นที่ป่าชุมชนบ้านสันติสุข โดยมี หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยสวาย – ห้วยหลวง สสอ.บ้านสันติสุข โรงเรียนบ้านนาตราว อบต.ดงรัก สสอ.บ้านนาตราว สสอ.บ้านจำปานวง สสอ.บ้านคูสี่แจ สสอ.บ้านกลาง สสอ.บ้านแซร์สะโบว์ อบต.ดงรัก เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจติดตามแปลงปลูกป่าหวาย ปี พ.ศ. 2563