เลือกหน้า
วันที่ 21 มกราคม 2564
นายมงกุฎ ขวาของ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำพร้อม
1. หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยเสียดจะเอิง
2. หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยสำราญ
3. หัวหน้าศูนย์สาธิตการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกด้านป่าไม้ที่ 3 จังหวัดสุรินทร์ ร่วมตรวจติดตามราชการ ของ นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และนายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ในท้องที่ อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์