เลือกหน้า

วันที่ 3 กันยายน 2563หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำ หัวหน้าศูนย์แฝกฯ และเจ้าหน้าที่สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานของหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยสำราญ อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ โดยมี นายประมวล รัตนวัน หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยสำราญ เป็นผู้นำตรวจ ดังนี้ – กิจกรรมปลูกป่าหวาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – กิจกรรมฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยน – โคก หนอง นา โมเดล – แปลงวนเกษตร “ยกป่ามาไว้ที่บ้าน” -ศูนย์การเรียนรู้การเพาะชำกล้าไม้