เลือกหน้า

วันที่ 28 ตุลาคม 2563นายมงกุฎ ขวาของ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำนายธัญชยุด ศรีม่วง หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโตง – ห้วยด่าน พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน ของหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยสวาย – ห้วยหลวง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และซักซ้อมเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี นางสาวสุธิดา บุตรภักดิ์ หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยสวาย – ห้วยหลวง เป็นผู้นำเสนอสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยฯ พร้อมให้คำแนะนำในการดำเนินงานแก่หน่วยงาน – ทั้งนี้ นายมงกุฎ ขวาของ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ เป็นประธานในพิธีปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน “ และร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ ที่พักสงฆ์เมืองใหม่ช่องสะงำ ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ โดยมีหัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยสวาย – ห้วยหลวง หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยสำราญ และหัวหน้าศูนย์สาธิตการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกด้านป่าไม้ที่ 3 จังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วม