เลือกหน้า
วันนี้วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00 น. ส่วนจัดการต้นน้ำ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 บริเวณพื้นที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)

วันนี้วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00 น. ส่วนจัดการต้นน้ำ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 บริเวณพื้นที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)

วันนี้วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00 น. ส่วนจัดการต้นน้ำ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 บริเวณพื้นที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9...
วันที่ 30 เมษายน 2563 นายมงกุฎ ขวาของ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำพร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงาน ของหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโพธิ์ โดยมีนายปรีดา ภาวศิลป์ หัวหน้าหน่วยฯ เป็นผู้นำตรวจ

วันที่ 30 เมษายน 2563 นายมงกุฎ ขวาของ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำพร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงาน ของหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโพธิ์ โดยมีนายปรีดา ภาวศิลป์ หัวหน้าหน่วยฯ เป็นผู้นำตรวจ

วันที่ 30 เมษายน 2563นายมงกุฎ ขวาของ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำพร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานของหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโพธิ์ ท้องที่ ต.นาโพธิ์กลาง​ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี โดยมีนายปรีดา ภาวศิลป์ หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโพธิ์ เป็นผู้นำตรวจ ดังนี้-...