เลือกหน้า
วันที่ 9 มิถุนายน 2563  ส่วนจัดการต้นน้ำ สบอ. 9 จัดประชุมข้าราชการส่วนจัดการต้นน้ำสัญจร ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 ส่วนจัดการต้นน้ำ สบอ. 9 จัดประชุมข้าราชการส่วนจัดการต้นน้ำสัญจร ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 ส่วนจัดการต้นน้ำ สบอ. 9 จัดประชุมข้าราชการส่วนจัดการต้นน้ำสัญจร ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์สาธิตการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกด้านป่าไม้ที่ 3 จ.สุรินทร์ อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ โดยมี นายมงกุฎ ขวาของ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ...
วันที่ 2 มิถุนายน 2563 นางสาวสุธิดา บุตรภักดิ์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมฯ นางสาวลักขณา ราชิวงศ์ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ หมู่บ้าน สสอ.บ้านโนนทอง

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 นางสาวสุธิดา บุตรภักดิ์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมฯ นางสาวลักขณา ราชิวงศ์ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ หมู่บ้าน สสอ.บ้านโนนทอง

...