เลือกหน้า
วันที่ 11 สิงหาคม 2563  หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำ ส่วนจัดการต้นน้ำ สบอ.9 เข้าร่วมโครงการจัดงานปลูกป่าอาเซียนแนวชายแดนประเทศไทย – ราชอาณาจักรกัมพูชา ในเขตพื้นที่อุทยานชาติเขาพระวิหาร ณ บริเวณพื้นที่ชำแต ต.ภูผาหมอก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำ ส่วนจัดการต้นน้ำ สบอ.9 เข้าร่วมโครงการจัดงานปลูกป่าอาเซียนแนวชายแดนประเทศไทย – ราชอาณาจักรกัมพูชา ในเขตพื้นที่อุทยานชาติเขาพระวิหาร ณ บริเวณพื้นที่ชำแต ต.ภูผาหมอก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

นายกิติชน โกพลรัตน์  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงานพร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานของหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโตง – ห้วยด่าน ดังนี้  ร่วมปลูกต้นไม้ กิจกรรมปลูกป่า จำนวน 10 ไร่ ณ พื้นที่ป่าชุมชนบ้านโคกพยุง ต.แนงมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์

นายกิติชน โกพลรัตน์ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงานพร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานของหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโตง – ห้วยด่าน ดังนี้ ร่วมปลูกต้นไม้ กิจกรรมปลูกป่า จำนวน 10 ไร่ ณ พื้นที่ป่าชุมชนบ้านโคกพยุง ต.แนงมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์

วันที่ 6 สิงหาคม 2563นายกิติชน โกพลรัตน์ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงานพร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานของหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโตง – ห้วยด่าน ดังนี้ – ร่วมปลูกต้นไม้ กิจกรรมปลูกป่า จำนวน 10 ไร่ ณ พื้นที่ป่าชุมชนบ้านโคกพยุง ต.แนงมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์...
ส่วนจัดการต้นน้ำ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณด้านข้างห้องประชุมอาคารศูนย์ปฏิบัติการ สบอ.9

ส่วนจัดการต้นน้ำ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณด้านข้างห้องประชุมอาคารศูนย์ปฏิบัติการ สบอ.9

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563ส่วนจัดการต้นน้ำ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณด้านข้างห้องประชุมอาคารศูนย์ปฏิบัติการ...
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 นายกิติชน โกพลรัตน์  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงานพร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานของหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยสวาย – ห้วยหลวง ดังนี้

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 นายกิติชน โกพลรัตน์ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงานพร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานของหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยสวาย – ห้วยหลวง ดังนี้

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563นายกิติชน โกพลรัตน์ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงานพร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานของหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยสวาย – ห้วยหลวง ดังนี้ – ร่วมปลูกต้นไม้ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ...