เลือกหน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์

ส่วนจัดการต้นน้ำ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี)

วันที่ 16 เมษายน 2563 นายมงกุฎ ขวาของ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำพร้อมคณะ ได้ออกตรวจติดตามการดำเนินงาน ของหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโดน ท้องที่ ต.โพนงาม​ อ.​บุณฑริก จ.อุบลราชธานี​
วันที่ 16 เมษายน 2563 นายมงกุฎ ขวาของ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต ...
อ่านต่อ
วันที่ 20 มีนาคม 2563 นายมงกุฎ ขวาของ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำพร้อมคณะ ได้ออกตรวจติดตามการดำเนินงานและให้คำชี้แนะแนวทางการดำเนินงานโครงการ สสอ.บ้านทุ่งนาเมือง ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
วันที่ 20 มีนาคม 2563 นายมงกุฎ ขวาของ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต ...
อ่านต่อ
ส่วนจัดการต้นน้ำ พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยบังอี่​ ได้ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันรณรงค์​ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่าประจำปี​งบประมาณ 2563 ณ​ หน่วยพิทักษ์​อุทยาน​แห่งชาติ​ ที่ภท.1(ห้วยสิงห์)​
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
ส่วนจัดการต้นน้ำ พร้อมเจ้าหน้าที ...
อ่านต่อ
นายมงกุฎ ขวาของ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการสำรวจการครอบครอง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
นายมงกุฎ ขวาของ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ
เข้าร่วมประชุ ...
อ่านต่อ
วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ส่วนจัดการต้นน้ำ สบอ. 9 จัดประชุมข้าราชการส่วนจัดการต้นน้ำสัญจร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยบังอี่
นที่ 12 ธันวาคม 2562
ส่วนจัดการต้นน้ำ สบอ. 9
จัดประช ...
อ่านต่อ
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นายมงกุฎ ขวาของ ผอ.สตน. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการสำรวจการครอบครองที่ดิน สบอ. 9 ในเขตป่าอนุรักษ์ จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นายมงกุฎ ขวาของ ผู้อำนวยการส่วนจัดก ...
อ่านต่อ

ระบบสารสนเทศ องค์กร

บริการสารสนเทศสำหรับให้บริการประชาชน และเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

จองที่พักอุทยานแห่งชาติ

ห้องแสดงภาพ

วารสาร

กฎหมาย

พื้นที่อนุรักษ์

วารสาร

เรื่องร้องเรียน

วารสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์วิดีโอ

การศึกษาปริมาณน้ำท่าวังอีแร้ง

สสอ.บ้านโนนทอง ต.โคกตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ สสอ.ดีเด่น
ประจำปี พ.ศ. 2563

สสอ.บ้านคำสมบูรณ์ ต.คอแลน  อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี  สสอ.ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ระดับสำนัก