เลือกหน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์

ส่วนจัดการต้นน้ำ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี)

วันที่ 18 กันยายน 2563 ส่วนจัดการต้นน้ำ สบอ.9  จัดประชุมสัญจร ครั้งที่ 4/2563 ณ หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโตง - ห้วยด่าน โดย หน.หน่วยจัดการต้นน้ำทุกหน่วย หน. ศูนย์แฝกฯ และเจ้าหน้าที่ส่วนจัดการต้นน้ำเข้าร่วมประชุม
วันที่ 18 กันยาน 2563ส่วนจัดการต้นน้ำ สบอ.9 จัดประ ...
อ่านต่อ
วันที่ 3 กันยายน 2563 หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำ หัวหน้าศูนย์แฝกฯ และเจ้าหน้าที่สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ  ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานของหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยสำราญ อ.บัวเชด จ.สุรินทร์
วันที่ 3 กันยายน 2563หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำ หัวห ...
อ่านต่อ
วันที่ 2 กันยายน 2563 หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำ และหัวหน้าศูนย์แฝกฯ  เข้าร่วมประชุม พร้อมนำเสนอผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แก่เจ้าหน้าที่สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ ที่เข้ามาตรวจติดตามผลการดำเนินงาน
วันที่ 2 กันยายน 2563หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำ และห ...
อ่านต่อ
วันที่ 14 สิงหาคม 2563 นายกิติชน โกพลรัตน์  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน พร้อมคณะ ร่วมปลูกต้นไม้ กิจกรรมปลูกเสริมป่า ของ สสอ.บ้านสันติสุข  ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ จำนวน 10 ไร่ ณ พื้นที่ป่าชุมชนบ้านสันติสุข
วันที่ 14 สิงหาคม 2563นายกิติชน โกพลรัตน์ เจ้าพนัก ...
อ่านต่อ
นายกิติชน โกพลรัตน์  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงานพร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานของหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโตง - ห้วยด่าน ดังนี้  ร่วมปลูกต้นไม้ กิจกรรมปลูกป่า จำนวน 10 ไร่ ณ พื้นที่ป่าชุมชนบ้านโคกพยุง ต.แนงมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
วันที่ 6 สิงหาคม 2563นายกิติชน โกพลรัตน์ เจ้าพนักง ...
อ่านต่อ

ระบบสารสนเทศ องค์กร

บริการสารสนเทศสำหรับให้บริการประชาชน และเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

จองที่พักอุทยานแห่งชาติ

ห้องแสดงภาพ

วารสาร

กฎหมาย

พื้นที่อนุรักษ์

วารสาร

เรื่องร้องเรียน

วารสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์วิดีโอ

การศึกษาปริมาณน้ำท่าวังอีแร้ง

สสอ.บ้านโนนทอง ต.โคกตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ สสอ.ดีเด่น
ประจำปี พ.ศ. 2563

สสอ.บ้านคำสมบูรณ์ ต.คอแลน  อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี  สสอ.ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ระดับสำนัก